Sidste nyt - alle

Velbesøgt generalforsamling i forsamlingshuset

Generalforsamlingen i Forsamlingshuset blev gennemført med stor succes med efterfølgende interessant diskussion med vores præst Lise Juhl Nielsen om bl.a. kirkens fremtid.

Se referatet  

 

Husk Generalforsamling - Tirsdag den 22.februar 2011 kl.19.30

 

Generalforsamling i Forsamlingshuset

tirsdag den 22.februar 2011

Kl. 19.30

 

Se Bilag

Nytårshilsen 2010

Nytårshilsen

Kære Gl. Egå Beboerforenings medlemmer

God stemning til Boule_Turneringen 2010

Reportage fra Petanque (Boule) Turneringen 2010
 

Generalforsamling med 20 fremmødte på Egå Gymnasium - 23.februar 2010

|

Beboerforeningens generalforsamling på Egå Gymnasium.

På gymnasiet gav Ove Fugl os et godt indblik i, hvad der sker på gymnasiet, og vi fik set de helt topmoderne fysiske rammer.

Generalforsamlingen forløb i en god atmosfære med mange relevante indlæg fra de 20 fremmødte primært omkring trafikken gennem byen.

Bestyrelsen vil meget kraftigt forsøge at få oprettet en slagkraftig trafikgruppe bestående af Gl.Egå-borgere, der tilmelder sig.

Møde vedr. udkørselsforholdene fra Eghøjvej til Mejlbyvej - 29.jan. 2010

| | |

Møde ved krydset Eghøjvej / Mejlbyvej  -  fredag den 29.januar 2010, kl.13

Først ½ år efter beboerforeningens henvendelse til Århus Politi om en besigtigelse af krydset Eghøjvej / Mejlbyvej, lykkedes det at få et møde med en repræsentant fra Århus Politi og en fra Trafik og Veje, Århus Kommune.

Artikel om Gl.Egå i Århus Stiftstidende 14.november 2009

Brændeovne, fjernvarme og miljø i Gl.Egå - Det ryger stadig :o(

| | | |
- men det bedste ved denne brændeovn er, at man kan brænde næsten hvad som helst af i den

I efteråret blev denne folder omdelt i Gl.Egå af en gruppe borgere.

_____________________________________________________________________________

Medlemsoversigt pr. 16 november 2009

|

Med uvurderlig hjælp fra Lisbeth Jørgensen, som i de sidste uger har stemt utallige dørklokker, er det nu lykkedes at slå sidste års medlemsrekord. 130 medlemskaber!

Lokalplan nr.801 - Plejeboliger med restaurant - nov.2009

| |

 

Seneste nyt om lokalplan nr.801

I indstilling til Århus Byråd fra Magistaten om "Samarbejde med OK-fonden om plejeboliger i Gl. Egå" har OK-Fonden tilkendegivet, at man tillige ønsker at etablere en restaurant til betjening af beboerne i plejeboligerne og andre – altså en restaurant med offentlig adgang.

Vi ved ikke endnu, hvad det vil betyde for lokalsamfundet.

Vil det være en berigelse for de nye beboere og andre ældre i landsbyen?

Pokalen gik til Eghøjvej

Vinderen med sine kugler

 

Det blev en tæt finalekamp imellem Eghøjvej (Kim Frank) og Mejlbyvej (Niels Jørgen) i årets bouleturnering som blev afholdt ved gadekæret søndag d. 23. august. De to finalehold sprang de indledende kampe over, efter samråd med dommerne Kim og Niels, og de 2 tilskuere, - Kim og Niels! Egentlig lidt trist at der ikke var mere opbakning til dette traditionsrige arrangement:o(

 

Husk Midsommerfesten - lørdag d.20.juni 2009 - Alle er velkomne

|

Henvendelse til Østjyllands Politi vedr. udkørselsforholdene fra Eghøjvej til Mejlbyvej - juni 2009

|

 

Hvorlænge kan vi finde os i de helt urimelige udkørselsforhold fra Eghøjvej til Mejlbyvej ?

 

TDC gravearbejde - lovet færdigt inden 1. april

| | | |

De sidste mange uger har TDC (YouSee) været igang med at grave nye kabler ned, med det resultat at belægningen på vores nyanlagte vej er blevet væsentligt forringet, og fortovene har været gravet op, så børnene har skullet gå ud på Mejlbyvej eller krydse vejen for at komme i skole. Det har været aldeles uacceptabelt, og beboerforeningen har haft kontakt til kommunen, som øjeblikkeligt har taget affære. TDC er blevet pålagt at udbedre skaderne hurtigst muligt, samt at lukke de sidste huller i fortovene inden 1. april.