Brevveksling m.v. med Kommune - marts 2006 /februar 2008

Foretræde for Teknisk Udvalg, Århus kommune - 25. 02. 2008

  

 

 

 Foretræde for Teknisk Udvalg, Århus kommune - 27. 11. 2006 

Mødeindkaldelse til foretræde for Teknisk Udvalg - 23. 11. 2006 

 

Svar fra Planlægning og Byggeri  vedr. Overordnet plan for Gl. Egå - 26. 10. 2006

 

Brev til Planlægning og Byggeri vedr. Overordnet plan for Gl. Egå - 24. 10. 2006

 

Svar fra Planlægning og Byggeri vedr. Boligvækst i Gl. Egå - 22.5. 2006

Brev til rådmand Peter Thyssen - 5. 5. 2006

 

 

Brev til Borgmester og Byplanafdeling - 25. 4. 2006

 

 

Brev til Planlægning og Byggeri - vedr. folder om boligområde - 1. 3. 2006