Artikel om Gl.Egå i Århus Stiftstidende 14.november 2009