Mejlbyvej trafikdæmpes

|

Mejlbyvej har siden gymnasiebyggeriets start været under ombrydning. Der er foretaget  udvidelser på flere strækninger med frakørselsbaner, cykelstier/-røde cykelbaner og midterheller med mulighed for at passere over flere steder.
Ombrydningen er blevet færdiggjort medio 2007(nu kommunen, tidl. amtet) med færdiggørelsen af den nordlige trafikcikane og en kort strækning med cykelstier..

 Landsbyens nordlige bygrænsehelle