Aktiviteter

| |

Vi vil følge lokalplan nr. 801, som blev vedtaget den 27.august 2008 - den vil indeholde c.50 boliger og 72 plejeboliger. 
Og senest med forslag om en restaurant.

Vi vil nøje følge, hvordan Århus Kommune vil bruge vores Forslag til Helhedsplan, i forbindelse med Kommuneplan 2009.

Trafikken på Mejlbyvej og de trafikale forhold ved mange nye boliger  vil vi hele tiden kritisk forholde os til.

 


Planlagt boligområde på gartnerigrunden ved Egå Mosevej - Lokalplanforslag nr. 801