Trafik

 

Allerede fra beboerforeningens ( dengang Gammel Egå Landsbysamfund) start var de trafikale problemer omkring den gennemkørende trafik på Mejlbyvej den vigtigske sag at tage op; her nedenfor beskrevet i beboerforeningens omdelte informationsfolder fra 1979:

 

Amtets svar