Lokalplan 337

|

 Lokalplan nr. 337 - Landsbyen Gl. Egå

I Århus Kommuneplan blev Gl.Egå i o.1990 udpeget som bevaringsværdig ud af ca. halvdelen af kommunens landsbyer.
Dette betød, at Århus Byråd ønskede at opretholde og forstærke disse landsbyers miljømæssige kvaliteter og særlige karakter.

I 1987 blev nedsat en arbejdsgruppe i Gl. Egå, der deltog i udarbejdelsen af lokalplanforslaget i samarbejde med Stadsarkitektens kontor.

I 1991 blev  den bevarende lokalplan nr. 337 gældende for hele landsbyen Gl. Egå vedtaget.
Dens vigtigste formål er at sikre bevaringen af nogle karakteristiske træk i visse områder i den ældre del af Gl. Egå samt områder beliggende i landzonen.

Læs hele lokalplanens indhold her