Udadvendte

 

Beboerforeningens arbejde har igennem årene været at holde et vågent øje med, hvad der sker i landsbyen.
Vi er på en måde landsbyens talerør i forhold til de offentlige instanser.
Kommunen har pligt til at orientere os, når der kommer nye planer (lokalplaner, kommuneplaner o.lign.), der direkte kan få indflydelse på landsbyens fysiske forhold.
Desuden vil vi blive orienteret på lige fod med parterne i en nabohøring f.eks i forbindelse med en mindre lokalplan.

Vi får også de samme informationer til Gammel Egå Beboerforening, som samtlige lokalråd i kommunen får.

Bestyrelsen vil fortløbende orientere medlemmer om væsentlige sager.