Nytårshilsen 2010

Nytårshilsen

Kære Gl. Egå Beboerforenings medlemmer
Så gik der endnu et år, og det er tid til at kigge tilbage på året der gik. Modsat de foregående 3-4 år, har der i 2010 ikke været nogen ”tunge” sager, der har krævet mange timers bestyrelsesarbejde. I stedet har der været fokus på at trimme nogle traditioner, og gøre Beboerforeningen lidt mere nutidig.
Generalforsamlingen blev afholdt 23.februar på Egå Gymnasium . Formand Henrik Hoffmeyer valgte ikke at genopstille efter at have været en del af beboerforeningen igennem næsten 30 år. Det blev også et farvel til Peter Bruun Madsen der pga. sygdom ikke ønskede at genopstille. På et efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev undertegnede valgt til formand, og vi kunne byde velkommen til to nye ansigter, Niels Gylling og Jesper Kiilsgaard, begge Bysmedetoften.
VM fodbold: Første arrangement opstod lidt spontant i forbindelse med VM i fodbold. Forsamlingshuset var udlejet på den første af Danmarks weekend kampdage, men da Trine og Poul stod med en tom ”kostald” på Ellenskær, lykkedes det alligevel at stable et storskærms-arrangement på benene til Danmarks 2. kamp mod Cameroun lørdag den 19. Juni. En succes der blev afløst af endnu et arrangement nogle dage efter, hvor Japan skulle have haft en ordentlig røvfuld, og vi skulle have været videre i ottendedelsfinalen. Sådan gik det desværre ikke, men vi samlede over 100 mennesker i en ombygget kostald, og vi havde en rigtig god aften alligevel.
Petanque-turnering: Søndag den 22. August forsøgte vi endnu engang at holde liv i en gammel tradition i Gl. Egå, - Bouleturneringen. I et desperat forsøg på at opnå større tilslutning, havde vi i år valgt at kalde det for Petanque-turneringen, i håbet om at det ville være mere genkendeligt for byens borgere. Nuvel, der kom flere end sidste års to deltagere, men vi må også erkende at det var Tordenskjolds soldater der mødte op. Uanset hvad havde vi en rigtig hyggelig eftermiddag, og Nordvangs Allé løb af med sejren, efter en rigtig spændende finale mod Krogen. Beboerforeningen vil rigtig gerne arrangere denne traditionsrige turnering, hvor vi mødes ved dammen og kaster med stålkugler, men de senere års tilslutning står ikke rigtig mål med arbejdsindsatsen, så et eller andet skal ændres i 2011.
Høstfest 18. Sept.: De sidste par år har Beboerforeningen forsøgt at lave en ny tradition med en Solhvervsfest i Trine og Pouls staklade på Eghøjvej. Det lod sig ikke gøre i år, pga. fyldte kalendere i juni. I stedet valgte vi at genoptage Høstfest-traditionen. Der har været lidt muggen i krogene over at vi ikke brugte det økonomisk trængte Forsamlingshus. Lad os slå fast, at Beboerforeningen har en interesse i at bevare og støtte op om forsamlingshuset, men at nogle arrangementer ikke egner sig til Forsamlingshuset. Høstfesten er en uforpligtende invitation til alle byens ca. 400 husstande, om at møde op med familien, en kurv med mad og uden tilmelding. Det koncept lader sig bare ikke gøre i Forsamlingshuset.
På trods af en næsten orkanagtig kold vind, lykkedes det at skabe en rigtig hyggelig aften med grill, fadøl og musik, - og højdepunktet var uden tvivl den musikalske bestyrelse der optrådte hele to gange med det samme nummer Lets groove tonight (Du kan se lidt video fra festen ved at trykke på linket)! Sæt kryds i kalenderen Lørdag den 10. September 2011
Øl-laug: Det er åbent for alle beboerforeningens medlemmer - og sammen finder vi ud af hvordan det skal udvikle sig. Har du lyst til at være med ?
 
Vi inviterer til første stiftende møde torsdag den 27 januar kl 20-22 i Forsamlingshuset.
Beboerforeningen har fået adgang til et brygger-sæt, som vi kan starte ud med. På dagen vil der komme en brygger og (fortælle om) den ædle kunst. Desuden vil der være mulighed for at smage lidt lækre special- bryg. Forhåbentlig kan vi nå at brygge første omgang til Generalforsamlingen sidst i februar.
Prisen for deltagelse er 100 kr. som dækker udgifter til øl-smagning.
Tilmelding sker på mail
kroustrup@gmail.com,senest den 20 januar af hensyn til indkøb af special øl.
 Vi glæder os til at se dig !
Udkørsel Eghøjvej: Beboerforeningen inviterede Politi og Aarhus Kommunens Veje- og Trafikafdeling til Gl.Egå, for at besigtige krydset ved Eghøjvej/ Mejlbyvej. Det medførte at Kommunen nu har afsat penge til dynamisk hastighedsbegrænsning igennem byen (variable tavler). Det betyder, at når der registreres biler der skal ud fra Eghøjvej, vil hastighedsgrænsen sænkes til f.eks. 40 km/t, så det skulle blive nemmere og mindre farligt at komme ud. Det skulle have været etableret i 2010, og vi har stadig ikke fået svar på, hvorfor det ikke er sket. Vi følger selvfølgelig sagen til dørs.
>Mejlbyvej:Helhedsplan: Vi fik tilsagn om at Aarhus Kommune har afsat penge og projektleder til at udarbejde en helhedsplan for området, med udgangspunkt i det arbejde som Bestyrelsen indsendte i 2009, og hvor en omfartsvej er en central del. Desværre ser det ud til, at dette arbejde har været sat på hold. Vi følger op på sagen i det nye år.
Ungecenter Eghøj: Institutionen på Egå Mosevej lukkede pga. besparelser ned i 2010. Bestyrelsen holder et vågent øje med hvad kommunen vil stille op med det uopsigelige lejemål, der løber frem til 2015. Nogen husker måske at en lille ”modstands-gruppe” fik indført en klausul på matriklen, om at der ikke måtte placeres udadreagerende unge på stedet. Det skal vi være glade for i dag, da det faktisk har været et af kommunens forslag til at redde økonomien.
Plejecenteret på Egå Mosevej (lokalplan nr.801) trækker ud. Vi ved at Kuben ikke er bygherre længere, og at den nye ejer, OK-fonden, har været inde over med tilbud til kommunen om at drive privat-plejecenter. Ifølge OK-Fondens hjemmeside pågår der pt. arkæologiske udgravninger på området, og man forventer at kunne begynde byggeriet i 2011 og tage plejecenteret i brug i efteråret 2012.
Netto: Det vedvarende rygte om at Netto rykker til byen lader sig ikke rigtig bekræfte. Skulle der en dag blive noget om snakken, hilser Beboerforeningen det velkommen. Det vil være dejligt med indkøbsmulighed i gåafstand, og ikke mindst mulighed for at have et naturligt ”mødested”.
Nyt Logo blev det også til i 2010.
Generalforsamling afholdes i Forsamlingshuset Tirsdag den 22. Febr. Kl. 19.30.Forslag til trækplaster er velkomne.
Som I kan se, har Beboerforeningen en finger med i rigtig mange ting, og vi kan se at arbejdet rent faktisk gør en forskel. Vi håber derfor på Jeres støtte i det nye år, - for uden medlemmer i ryggen, er vi ikke andet end en håndfuld naive græsrødder.
Med håbet om et rigtig godt og konstruktivt 2011, vil jeg på vegne af Gl. Egå Beboerforenings bestyrelse ønske Jer alle et rigtig godt Nytår.
Med venlig hilsen
Niels Jørgen Rasmussen, Formand