Landsbyen

Landsbyen Gammel Egå var indtil slutningen af 1950'erne koncentreret om den ældre bykerne.
Herefter udvidedes landsbyen mod nord og syd med henholdsvis et og to nye boligområder og et erhvervsområde - Kringelkvarteret og Nordvangskvarteret.

Der er så senere tilføjet boliger i den gamle bydel øst for Mejlbyvej på Eghøjvej, som jo stadig har et tydeligt landsbypræg med den snoede vej, hvor gårde og mere beskedne huse ligger ud til og med åbne grønne arealer og diffust beplantning.
De ialt 11 gårde eller tilbagestående stuehuse er også med til at forstærke landsbypræget, selv om kun én gård driver landbrug.

Selv med de seneste tilbygninger til landsbyen - boliger på Solkrogen, andelsboliger på Egå Mosevej og Egå Gymnasium - ligger Gl. Egå stadig som en  ø i det grønne landskab, der fremover må kæmpe for sin idenditet og for ikke at blive opslugt af fastlandet mod øst og vest.