Lokalplan 801 - juni 2007

Juni 2007 - Lokalplanforslaget er nu  færdigt   se her 

Kommentarer til forslaget skal indsendes til Kommunen  Senest 5.september 2007
Planlægning og Byggeri, Kalkværksvej 10, 8100 Århus C.
E-mail: pob@aarhus.dk

 

 

Det er planlagt at der på  Gartnerigrunden på Egå Mosevej skal bygges ca. 100 boliger og 36 plejeboliger.
Lokalplanen er under udarbejdelse (02.12.06 - 07.03.07).

Det er en betænkelig stor forøgelse af landbyens boligmasse og  befolkningsgrundlag.

Se mere her