Historie

| |

Siden 1977 har vi haft en beboerforening i landsbyen, hvis formål er at bevare og udvikle landsbymiljøet i Gammel Egå, samt varetage beboernes fælles interesser over for stat, region, kommune og øvrige myndigheder m.v.
Foreningen er partipolitisk neutral og alle beboere i og omkring Gammel Egå kan blive medlem.

Beboerforeningen blev dannet på en stiftende generalforsamling i Egå, den 21. november 1977 med navnet "Gammel Egå Landsbysamfund", som i november 1979 blev ændret til "Gammel Egå Beboerforening".

Foreningen holder sig løbende orienteret om kommunens og regionens planer for Gl.  Egå-området for herved at kunne være med til at bevare og udvikle landsbymiljøet i Gl. Egå.

Derudover har foreningen gennem årene medvirket til mange arrangementer og foretagsomheder, som har været med til at samle landsbyens beboere på tværs af veje og lokalområder herude.
Vi har haft foredragsholdere i forsamlingshuset, udstillinger,  besøg på virksomheder og kulturelle steder og udflugter og ture ude i naturen.

Efter etableringen af gadekær og boulebane på området ved vores branddam i 1992-94, er den årlige bouleturnering i august blevet en begivenhed, der samler det meste af landsbyen.