Brevveksling omkring omdannelse af branddam til gadekær

|

Brev fra Naturforvaltningen - 7. januar 1994

 

Referat fra Tlf.møde med Parkforvaltningen - 15. september 1993

 

Referater fra møder med Parkforvaltningen - 6. og 13. september 1993

 

Brev fra Århus Amtskommune vedr. tilladelse til at restaurere gadekær

 

  

Brev til Park- og Kirkegårdsforvaltningen - 31. august 1990

 

Brev fra Park- og Kirkegårdsforvaltningen Vedr. restaurering af gadekær - 9. august 1990 

 

Brev fra Magistratens 1. afdeling vedr. vedligeholdelse af branddam og omkringliggende arealer i Gl. Egå - 19. december 1989