Trafik

I Gammel Egå er der en stigende bekymring for den trafikale situation, som vi ser som vores altoverskyggende problem, med 6.600 gennemkørende biler i døgnet. For at sætte tingene perspektiv er der målt 6.300 biler ved den seneste trafiktælling på Banegårdspladsen i Aarhus…
Den gennemkørende trafik i Gl. Egå kommer kun til at stige i den kommende tid af kommende store udstykninger i Hjortshøj og andre områder længere ude af Mejlbyvej.
Læs bl.a. om helhedsplanen for Hjortshøj her: Igangværende planer (aarhus.dk)
Vi er bekymrede for ødelæggelse af vores bygninger, for støj og vores sundhed og ikke mindst vores børns sikkerhed. Kommunens umiddelbare bud er at udbygningen af frugtplantagen når for motorvejen vil give yderligere 600 gennemkørende biler i døgnet.

De trafiktællinger vi er bekendt med fra Mejlbyvej syd for Kringelvej har givet følgende resultater:

    • 2011: 6000
    • 2014: 6500
    • 2019: 6600

Inden Djurslandsmotorvejen blev etableret skulle tallet være betydelig mindre.

Den eneste realistiske løsning vil være en omfartsvej øst om byen, som kan aflaste den gennemgående trafik. I Kommuneplanen fra 2017 står bl.a. følgende:
Gl. Egå gennemskæres af Mejlbyvej. Der planlægges på sigt en forlægning af denne øst om Gl. Egå.
Egå – Kommuneplan 2017 – Aarhus Kommune (niras.dk)

Vi er løbende i dialog med Aarhus kommune og arbejder på at finde en holdbar løsning på den kontinuerligt stigende trafik, men et projekt af denne størrelse skal besluttes politisk for at kunne få vinger.