Indsatsområder

Lokalmiljø

En lille landsby som Gl. Egå sætter stor pris på den hjertevarme og fælleskabsfølelse, vi oplever i hverdagen, hvad end det er lækre toner fra Jazzklubbens koncerter, god mad og god stemning til fællesspisning i Forsamlingshuset, lyden af petanquekugler fra banen ved gadekæret, eller blot et vink og et smil i forbifarten på vej på arbejde, i skole eller til børnehaven om morgenen. Derfor arbejder Gl. Egå Beboerforening sammen med områdets andre grupper for at styrke sammenhængen og energien i vores lille lokalmiljø. Det er fx årets Høstfest og andre sociale arrangementer.

Lokalplaner

Foreningen holder sig løbende orienteret om kommunens og regionens planer for Gl.  Egå-området for herved at kunne være med til at bevare og udvikle landsbymiljøet i Gl. Egå.
Pr. primo august 2016 er status for den bevarende lokalplan, der vedrører størstedelen af Gl. Egå, at indkommende forslag behandles. Det forventes, ifølge Aarhus kommune at byrådets 2. behandling og offentliggørelsen vil ske i løbet af september 2016. Udkastet til lokalplanen kan downloades her.
Lokalplanen erstatter den eksisterende 337. De områder af Gl. Egå, som har fået etableret en lokalplan i 2004 eller senere er ikke omfattet af den nye lokalplan. Dette gør sig gældende for 708, 787, 801 og 861.

Trafik

Foreningen arbejder aktivt for at få forbedret infrastrukturen i byen. F.eks. passeres Mejlbyvej hver dag af ca. 6000 biler og lastbiler. Det stiller store krav til asfaltbelægningen for ikke at give støj og rystelser i de nærmeste huse. Det er ikke Aarhus kommune, som skal betale udgifter i den, men den instans som har fået udført gravearbejdet.

Gl. Egå-Prisen

Som noget helt nyt forsøger vi i 2016-17 at introducere Gl. Egå-Prisen, som vi vil dele ud til den eller de personer i lokalområdet, der har gjort sig særligt bemærket i årets løb – enten socialt eller gennem forskønnelse af landsbyens mange flotte bygninger. Vi tager gerne med gode forslag – og ellers ses vi til generalforsamling.