Gl. Egå Børnehus

Gl. Egå Børnehus er en lille oase, hvor omgivelserne både giver mulighed for udendørsliv og -leg samt mulighed for fysisk udfoldelse, nærvær og fordybelse indendøre. Vores vision er, at vi i fællesskab vil være en af de bedste institutioner i Århus Kommune, hvor børnene er aktive deltagere i fællesskabet og bliver set, hørt og accepteret for dem de er. Vi har særligt fokus på trivsel, robusthed, fællesskab og et tillidsfuldt samarbejde med forældrene.
Vi er en alsidig personalegruppe, hvor vi har forskellige kompetencer og interesseområder. Derfor tilbyder vi forskellige aktivitetsformer, som varetager børnenes læring og udvikling. Vi arbejder ud fra de 6 lærerplanstemaer: sociale kompetencer, sproglig udvikling, krop og bevægelse, natur og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier samt barnets alsidige personlige udvikling. Desuden er vi meget opmærksomme på, at vi er en del af lokalsamfundet i Gl. Egå. Derfor vil vi gerne kendes for, at vi altid er med til at deltage i alle mulige aktiviteter, der foregår i nærmiljøet. Så har du en sjov ide eller bare lyst til at komme forbi og se vores flotte hus, så er du altid velkommen til at kigge forbi.

Pædagogisk leder Tina Pontoppidan kan kontaktes på 24594576 eller poti@aarhus.dk