Egå Gymnasium

Egaa Gymnasium er en ny skole, som ligger ved Gl. Egå. Skolen er en naturlig del af lokalområdet og passer med
sin moderne arkitektur ind i det omkringliggende terræn. Skolen stod færdig i 2006, hvor elever og lærere fra de
første 5 klasser rykkede ind i de nye bygninger. Inden da havde skolen haft sit virke i tre pavillioner, som stod i
området vest for skolen, og som nu er en lund med træer. 

Skolen begyndte samtidig med den (dengang) nye gymnasiereform i 2005, og den blev således på alle måder
forbundet med nye tider. Både i forhold til bygninger, elever, personale og altså undervisning. Det nytænkende
islæt har allerede gjort skolen kendt for at værebanebrydende på mange områder inden for den seneste pædagogiske tænkning. Skolen fejrede sit 10-års jubilæum i 2015 og er nu en skole, som efterhånden har sine egne traditioner og måder at gøre tingene på.

Egaa Gymnasium
Der går omkring 850 elever på skolen, og der er ansat cirka 100 personer fordelt på ledelse og medarbejdere.
Skolen er moderne, og lige fra de første tegninger er der tænkt på fremtidens krav til et gymnasium. Store og
fleksible lokaler, elevarbejdspladser og studieområder, idrætshal og senest har vi bygget en ny bygning, som især
giver gode forhold til musiklivet.

Praktiske oplysninger

Åbningstider: I skoletiden
Kontakt: 89 12 46 62 eller mail@egaa-gym.dk

Man kan se meget mere om skolen på skolens hjemmeside: www.egaa-gym.dk